Як вибрати багатоканальний електростимулятор

3-29-2018

Винахід відноситься до медицини і може використовуватися для електростимуляції м’язів, у тому числі і в косметології. Багатоканальний електростимулятор для м’язів містить блок живлення, блок вибору режимів, блок регуляторів сили струму в ланцюзі пацієнта, блок цифрової обробки, вихідний формувач імпульсів, безліч електродів. Блок цифрової обробки дозволяє аналізувати значення амплітуди імпульсів струму за допомогою програмних числових алгоритмів, усунути небажані їх зміни, а потім дозволяє необхідним значенням вступити на вихідні формувачі імпульсів для безпосереднього формування вихідного сигналу. Технічний результат — підвищення комфортності пацієнта при впливі на м’язи імпульсним струмом, підвищення безпеки. Хочу порекомендувати замовити Скэнар Петербург за доступною ціною .

Винахід відноситься до медицини і може використовуватися для електростимуляції м’язів, у тому числі і в косметології.
Відомий багатоканальний стимулятор для нейром’язової стимуляції, що містить джерело імпульсів з електродами, що генерує серії електричних імпульсів з різними частотами, і програмуючий елемент, який може бути рознімної приєднаний до джерела імпульсів та який має можливість запису програм лікування на перфокартах для подальшого управління ними джерелом імпульсів. Програмуючий елемент з можливістю використання програмних числових алгоритмів призначений насамперед для запам’ятовування на зовнішній носій (перфокарти) програми лікування пацієнта, що включає настройку параметрів стимулюючого елемента.

Недоліком стимулятора є неможливість оперативного цифрового аналізу встановлюваних параметрів роботи електростимулятора і цифрового синтезу вихідних сигналів під дією програмних числових алгоритмів.

Відомий багатоканальний стимулятор для впливу на м’язи обличчя і опорно-рухового апарату, що містить джерело електричних сигналів, засіб порушення електродів, виконане у вигляді блоку вихідних формувачів, блоку регуляторів амплітуди імпульсів, а також безліч електродів, що працюють самостійно або в групі. У відомому стимуляторі регулятори амплітуди імпульсу розташовані між формирователями і електродами.

Недоліком відомого стимулятора є неможливість забезпечення необхідного контролю за несанкціонованим зміною значень регуляторів, що виникають в процесі нормальної експлуатації із-за зносу контактної поверхні потенціометрів. У разі ж виникнення таких явищ може відбуватися несанкціоноване зміна амплітуди імпульсів струму в ланцюзі пацієнта, що призводить до вкрай неприємних і хворобливих відчуттів у пацієнта (різке скорочення м’язів і ін).

Завданням, на вирішення якої спрямовано винахід, є створення багатоканального електростимулятора, в якому усуваються всі небажані несанкціоновані зміни амплітуди імпульсів струму за рахунок аналізу встановлених значень амплітуди блоком цифрової обробки за допомогою програмних числових алгоритмів, а необхідне управління надходить на вихідні формувачі імпульсів для безпосереднього формування вихідного сигналу, в якому усувається ефект подразнення шкіри пацієнта, пов’язаний з нелінійною залежністю I(U) — струму між двома ділянками тіла від напруги, прикладеної до них.

Технічний результат — підвищення комфортності пацієнта при впливі на м’язи імпульсним струмом, підвищення безпеки.

Для цього у багатоканальний элеткростимулятор м’язів, що містить блок живлення, блок регуляторів сили струму в ланцюзі пациена, блок вибору режимів, вихідні формувачі імпульсів і електроди, введений блок цифрової обробки з програмою числових алгоритмів, з’єднаний з блоком живлення, а блок вибору режимів і блок регуляторів сили струму в ланцюзі пацієнта з’єднані через блок цифрової обробки з входом кожного вихідного формувача імпульсів, вихід якого підключений до електродів, при цьому у вихідну ланцюг формувача імпульсів введений конденсатор для формування стимулюючого імпульсу без постійної складової.

Винахід пояснюється кресленнями, на яких на фіг. 1 зображена блок схема багатоканального електростимулятора, на фіг. 2 — форма імпульсу в ланцюзі пацієнта.

Багатоканальний електростимулятор для м’язів містить блок живлення 1, блок 2 вибору режимів, блок 3 регуляторів сили струму в ланцюзі пацієнта, блок 4 цифрової обробки, вихідний формувач 5 імпульсів, безліч електродів 6.

Блок 1 живлення забезпечує гальванічну розв’язку електростимулятора від живильної мережі і формує напруги, необхідні для живлення інших блоків.

Блок 2 вибору режимів дозволяє вибрати необхідний режим роботи електростимулятора — послідовність формування вихідних імпульсів на вихідних каналах, завдання частоти імпульсів на вихідних каналах, встановлення тривалості процедури і т. д. Вибір здійснюється натисканням відповідних клавіш або зміною значення задаючого потенціометра. При цьому обрані режими візуально відображаються за допомогою органів індикації (світлодіоди, цифрові індикатори).

Блок 3 регуляторів сили струму в ланцюзі пацієнта дозволяє керувати амплітудою вихідних імпульсів в ланцюгах пацієнта. Управління амплітудою для кожного вихідного каналу здійснюється зміною значення задаючого потенціометра, відповідного даному каналу.

Вихідні формувачі 5 імпульсів забезпечують безпосереднє формування вихідного імпульсу струму у відповідній ланцюга пацієнтів у вигляді заданих блоком вибору режимів і з амплітудою, встановленої в блоці регуляторів сили струму. Вони також дозволяють враховувати нелінійну залежність I (U) — струму між двома ділянками тіла пацієнта від напруги, прикладеної до них і формувати стимулюючий імпульс без постійної складової за рахунок введення конденсатора у вихідні формувачі імпульсів.

Блок 4 цифрової обробки дозволяє аналізувати значення амплітуди імпульсів струму за допомогою програмних числових алгоритмів, усунути небажані їх зміни, а потім дозволяє необхідним значенням вступити на вихідні формувачі імпульсів для безпосереднього формування вихідного сигналу.

Багатоканальний електростимулятор м’язів працює наступним чином.

Перед початком процедури проводять змочування електродів, потім їх розміщують і фіксують за призначенням лікаря. Всі регулятори сили струму блоку 3 встановлюють в нульове положення. Після включення електростимулятора в мережу блок 1 живлення виробляє напругу живлення для всіх інших блоків. Блок 2 вибору режиму задає один з двох режимів «Група» або «Кільце», задає тривалість сигналу збудження, протягом якого генеруються імпульси струму. Тривалість становить 1, 3, 6 секунди. Електростимулятор може працювати в режимі постійної послідовності імпульсів струму (без пауз). При цьому встановлюється частота проходження імпульсів у межах від 10 до 150 Гц. Максимальний рівень вихідного сигналу відповідає 100 або 20 мА. У разі встановлення значення «20 мА» регулятори сили струму будуть змінювати величину сили струму від 0 до 20 мА. Блоком 2 вибору режиму змінюють тривалість процедури електростимуляції (максимально 60 хвилин). Після закінчення часу лунає тривалий звуковий сигнал і процедура закінчена. В процесі процедури можлива зміна тривалості. За допомогою регуляторів сили струму блоку 3 для кожного з каналів встановлюють величину амплітуди імпульсів струму в сигнал збудження від 0 до 100 мА (або від 0 до 20 мА).

У першому режимі електростимуляції «Група» імпульси струму спочатку генеруються, наприклад, на непарних каналах, потім на парних, далі генерація знову здійснюється на непарних каналах, потім на парних. При роботі в режимі «Група» частина каналів може бути включена в режим «Постійно». При цьому генеруються імпульси струму з постійною частотою від 10 до 150 Гц в залежності від установки регулятора частоти.

У другому режимі електростимуляції «Кільце» імпульси струму спочатку генеруються одночасно на першому та другому каналі, потім на третьому і четвертому і т. д. , а далі знову на першому та другому каналі. При роботі в режимі «Кільце» і «Постійно» імпульси генеруються на каналах з фіксованою частотою від 10 до 150 Гц в залежності від установки регулятора частоти.

Блок 4 цифрової обробки зчитує значення, вибрані користувачем, за допомогою органів управління в блоці 2 вибору режимів і в залежності від їх установок подає керуючі сигнали на ті вихідні формувачі імпульсів, на яких в даний момент часу повинні формуватися імпульси струму. Амплітуда імпульсу струму в ланцюзі пацієнта задається блоком 4 цифрової обробки у відповідності зі значенням, ліченим з блоку 3 регуляторів сили струму за допомогою програмно реалізованих числових алгоритмів.

Під дією низькочастотного біполярного імпульсного струму від електростимулятора в організмі посилюється кровообіг, відновлюються рухові функції, чутливість, знижується больовий синдром, знімається бронхоспазм, поліпшуються дренажна функція легенів, а також моторно-евакуаторна і секреторна функції кишечника та регулювання сечовипускання, відновлюється статева активність, поліпшуються всі види обміну (жировий, вуглеводний, білковий), нормалізуються тканинне дихання і трофічна функція, в цілому підвищуються швидкісно-силові реакції, стійкість і витривалість організму.

Багатоканальний електростимулятор може ефективно застосовуватися для реабілітації хворих із захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, нервової системи (в особливості при центральних і периферичних парезах і паралічах, в т. ч. у онкологічних хворих, які отримали радикальне лікування), при захворюваннях серцево-судинної, дихальної, вухо-горло-носової, сечостатевої та інших систем, шлунково-кишкового тракту, нехірургічної корекції фігури й обличчя, лікування целюліту, ожиріння, лімфедема, профілактики остеопорозу, гіподинамії та ін, а також для загального оздоровлення і зміцнення організму (у т. ч. для бодібілдингу» і поліпшення спортивних результатів) та ін.