Кпк москва

10-3-2017

Головна мета кредитного кооперативу Джерело – захист заощаджень пайовиків.
Наш спільний кооператив – територія фінансової безпеки.
У нас найкраще кпк москва.

Заощадження в кредитному кооперативі «Джерело»
застраховані згідно з Федеральним
законом від 29.11.2007 № 286-ФЗ «ПРО взаємне
страхування» (ст. 1, 2 ч.).

НКО «МОВС» здійснює свою діяльність
на підставі ліцензії Центрального Банку
Російської Федерації (Банк Росії) ВС №4349
від 07.07.2016 р.
Кредитний кооператив «Джерело» – спільнота громадян, створене
для задоволення власних потреб у фінансових
інструментах без додаткових витрат на утримання великих
банківських корпорацій. Кредитний кооператив є добровільним об’єднанням на основі членства на принципах територіальності, спільності фінансових та майнових інтересів громадян та юридичних осіб з метою задоволення фінансових потреб членів кредитного кооперативу.

Діяльність кредитного кооперативу полягає в організації фінансової взаємодопомоги членів кредитного кооперативу в цілях просування ділових ініціатив, підвищення матеріального добробуту і соціального статусу економічно активних груп населення з різними рівнями доходів.